Adobe系列软件之Audition(AU)

Adobe Audition是一个专业音频编辑软件 。

Adobe Audition可编辑单个音频文件、创建回路等,是一个完善的多声道录音室,可提供灵活的工作流程,使用简便。该软件被广泛应用于录制音乐、无线电广播和录像配音等领域。

本期带来各版本的Audition安装包。

  1. Adobe Audition CC2017
  2. Adobe Audition CC 2019
  3. Adobe Audition CC 2018
  4. Adobe Audition CC 2015
  5. Adobe Audition CS6
  6. Adobe_Audition_CS6.7z

Au和Pr相搭配,简直就是神器。 如果你是做影视的,这两个软件是必备的。

发表评论

登录... 后才能评论